Δελτίο Τύπου για τις «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας 2020»